O našej univerzite

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA) sa zameriava na bakalársky stupeň štúdia a ponúka “renesančný” prehľad v odboroch spoločenských a humanitných vied. Takéto štúdium je založené na intenzívnom čítaní klasických i súčasných textov, diskusiách s pedagógom a kolegami študentmi v úzkom kruhu.

 

Štúdium je podporené programom stáží a dobrovoľníctva a na škole fungujú rôzne študentské spolky a kluby. Dôležitým cieľom je zdokonaliť sa v tzv. “soft skills“, alebo intelektuálnych zručnostiach, tak potrebných v zamestnaní či ďalšom štúdiu.

Čo je letná škola?

Letná škola BISLA pozostáva zo 16tich krátkych intenzívnych „pop-up“ kurzov na aktuálne, špecifické a praktické témy. Približne polovica kurzov bude prebiehať po slovensky a polovica v anglickom jazyku. Takúto letnú školu BISLA organizuje po prvýkrát ako reakciu na post-pandemickú situáciu.

Kurzy

„Pop-up“ kurzy sú zabehnutým formátom doplnenia výučby počas semestrov na mnohých školách v USA a v Európe, najmä v programoch štúdií liberálnych štúdií. Dávajú možnosť študentom obohatiť svoje poznatky, ktoré sa počas akademického roku do jednotlivých predmetov „nezmestia,“ no sú dôležitou aplikáciou teoretických poznatkov v tom-ktorom odbore. BISLA sa rozhodla tento formát ponúknuť počas celého leta.

Kurzy sa venujú témam zo sociológie, politológie, medzinárodných vzťahov, filozofie, psychológie, aj umení. Sú spravidla interdisciplinárne a založené na intenzívnych interakciách malej skupiny študentov (10-15)

Ako to funguje?

Každý kurz má max. 15 kontaktných hodín. Ešte pred začatím kurzu si študenti väčšinou prečítajú základný text, ktorý poslúži ako štartovacia dráha pre diskusie. Počas kurzu splnia niekoľko krátkych zadaní rôzneho formátu (reflexie, prezentácie, skupinové projekty a i.) a odovzdajú dlhšiu esej či projekt po skončení kurzu. Takýmto spôsobom kurz naplní penzum 2 ECTS kreditov a študent/-ka získa po úspešnom absolvovaní kurzu certifikát. 

Trvanie kurzov je rôzne, niektoré kurzy budú prebiehať intenzívnou formou štyri dni, väčšinou však 7-10 dní. Na domovskej stránke a v kalendári nájdete rozpis kurzov aj dátumy, kedy budú prebiehať.

000009%20(1)_edited.jpg

I'M AN ORIGINAL CATCHPHRASE

I’m a paragraph. Double click here or click Edit Text to add some text of your own or to change the font. This is the place for you to tell your site visitors a little bit about you and your services.

Pre koho je letná škola?

Letná škola je určená pre študentov všetkých vysokých škôl z celého Slovenska i zahraničia. Študenti nemusia mať zázemie v spoločenských a humanitných vedách, naopak, vítame účastníkov všetkých možných odborov. Zároveň je tento program otvorený aj pre maturantov, ktorí sa chystajú na vysokoškolské štúdium. 

Tým, že jednotlivé kurzy trvajú len pár dní, je tento formát dostupný aj pre “cezpoľných” študentov. Na stránke nájdete aj prehľad ubytovania v okolí BISLA. Náš organizačný team vám rád pomôže a zodpovie akékoľvek otázky.

Letná škola nie je len o uční

Súčasťou letnej školy BISLA bude 10 verejných diskusií: “Premýšľame globálne a lokálne o súčasnosti – o vzdelaní, umení a etike“. Tieto diskusie, ktoré budú prebiehať počas leta v záhrade BISLA a zároveň budú streamované naživo cez internet. (moderátori budú Prof. F. Novosád, Doc. S. Abrahám a Terézia Lukáčová, študentka BISLA a spoluzakladateľka vzdelávacieho programu I AMbitious).

Študentská rada BISLA tiež chystá počas leta aj neformálne kultúrne a spoločenské podujatia do ktorých sa účastníci môžu zapojiť- filmové večery, barbecue, koncerty a i.