Kurzy

Naše kurzy sú určené pre študentov BISLA ako aj študentov študujúcich na Slovensku, alebo našich študentov v zahraničí! Ak máte vášeň vzdelávať sa, naša letná škola na Grősslingovej ulici v Bratislave je pre vás. Krátkymi, ale intenzívnymi kurzami vás prevedú profesionáli vo svojich odvetviach počnúc štatistikou až po umenie. Vy si vyberte kurz a my vám zaručujeme, že si každý príde na svoje.

 

A registrujte sa rýchlo! Naše kurzy totiž majú maximálne 15 študentov. Prečo? Pretože len v takom počte môže prebiehať komorná, pútavá a vzájomne obohacujúca diskusia.

*Kurzy popísané v angličtine sú vedené zahraničnými lektormi a teda výučba v slovenčine pri nich nie je možná*

Va%C5%A1e%C4%8Dka%2Bphoto2_edited.jpg

Antisemitizmus v 21. storočí

Michal Vašečka

Účastníci budú mať príležitosť získať vedomosti o antisemitizme ako o univerzálnom fenoméne, ktorého existenciu je potrebné vysvetliť multidimenzionálne.

Čo nás naučila pandémia o vzdelávaní?

Juraj Hipš

Podrobne sa budeme venovať dopadom pandémie na prehlbovanie rozdielov medzi deťmi a budeme analyzovať následky, ktoré to bude mať v najbližších rokoch na vzdelávací systém a spoločnosť.

Juraj Hips.png
Amanda Holmes.png

Eros & Logos: A Seminar on Plato’s Symposium

Amanda Holmes

Whether Philosophy, Philosophie, or Filozofia, the word always insists on its link to the Greek φιλοσοφία, which means quite simply: “love of wisdom.”

Rýchlokurz vytvorenia dotazníka

Martin Hudcovský

Vytvorenie vhodného dotazníka je naozaj veda, pri ktorej sa uplatňujú poznatky z iných vedných odborov ako psychológia, sociológia či štatistika.

Hudcovský BISLA.jpg
Valeria%20Schulczova_edited.jpg

Divadlo starter pack

Valéria Schulczová

Pop up kurz voľne nadväzuje na Kreatívne písanie z jarného semestra.

Podnety Heideggerovej analytiky pobytu pre filozofickú antropológiu

Frandtišek Novosád

„Kto je človek?“

novosad_edited.jpg
abraham%2520(1)_edited_edited.jpg

Československo a Slovensko 1967-2021: Polstoročie od zjazdu československých spisovateľov až po koniec pandémie

Samuel Abrahám

6  dní diskusií, 15 hodín reflexií a analýz, 5 pozvaných hostí (Dušan
Kováč, Ľubomír Feldek, Peter Zajac, Marián Leško, Iveta Radičová).
Intelektuálna a historická exkurzia do novodobých dejín našej
spoločnosti. Na záver každého dňa diskusia s pozvaným hosťom.

Súčasný vývoj na Blízkom východe a jeho širšie geopolitické dôsledky

Sylvia Tiryaki

Pochádza svetlo z východu?

tiryaki_edited.jpg
image (2).png

Roma Lives Matter?

Dafmar Kusá & Ivan Rác

Ani jeden krát počas protestu, či v rámci diskusie počas jeho organizácie na sociálnych sieťach nezaznela paralela BLM so situáciou a životnou skúsenosťou Rómov na Slovensku či strednej Európe.

Brave New World – Hedonist Dystopia

Tor Lindbloom

Brave New World is a classic dystopian novel and is considered one of the most important and influential novels of the 20th century.

lindbloom.jpg
Clarissa%20do%20Nascimento%20Tabosa_edit

U.S. Immigration Policies

Clarissa do Nascimento Tabosa

The course will look at the architecture of the U.S. immigration system during different administrations.

The Trial & Death of Socrates

Cole Simmons & Nikola Bakšová

We will discuss three Socratic dialogues during our course. These dialogues cover the dramatic end of Socrates’ life.

simmons & baksova.png
csabay.png

Introduction to Central Asia & Caucasus

Jakub Csabay

Discover Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, and Georgia and understand the region with its key developments and contextual complexities

Kto som?  Analytická skupina ako
bezpečný priestor na porozumenie seba samého

Daniela Březnová

Analytická skupina vám dáva príležitosť porozumieť vlastným a ostatných vzorcom prežívania a správania.

breznova.jpg
james.png

Trip: Slovak History & Architecture

James Thomson

Slovakia is home to a surprisingly diverse range of church architecture – much of it recognised as globally significant by UNESCO. It's set in some of the country's most beautiful countryside. Learn more about the country you live in with a lecture and a 3/4-day road trip around Slovakia. 

Follow your heART / Listen to your heART 

Hadar Galron & Darina Abrahámová

Hadar intertwines her life story with the stories of and behind some of her writings for theatre and cinema (including short screenings). From ceremonies to scenes – from prayers to texts

hadar & abraham.png