BISLA

Letná škola

jún / júl / august 2021

Si hladný po vzdelaní? Navštív BISLA letnú školu!

Neseď toto leto nečinne doma. Prihlás sa na naše letné kurzy v príjemnom prostredí našej záhrady a zúčastni sa diskusii s poprednými odborníkmi so studenou limonádou v ruke.

123 (1).png

Príhovor rektora

Prečo letná škola? Je to naša odpoveď na mesiace pandémie, počas ktorej sme boli v nechcenej izolácii. My študenti a učitelia potrebujeme a chceme priamu ľudskú interakciu, diskusiu z očí do očí alebo aj skákanie si do rečí. Rok sme boli spojení nápomocnou, no neosobnou technológiou žiariacej obrazovky, kde protokol ZOOMu dovoľuje rozprávať len jednému a kamera je často vypnutá. Počas živých seminárov kvalitné texty tvoria podklad, následne diskusia a argumentácia vytvárajú priestor, pri ktorom vzdelávanie nadobúda svoju autentickú podobu. A po hodine nie je EXIT, ale spoločná káva, debata, smiech či reflexia. To je predpoklad inšpirácie a vzájomných priateľských vzťahov. Toto chceme ponúknuť počas leta 2021 našim študentom BISLA, ale aj študentom z iných škôl na Slovensku aj v zahraničí.  

—  Samuel Abrahám

1.png
2.png

Aké kurzy ponúkame?

Letná škola BISLA ponúka počas leta 2021 16 krátkych, intenzívnych kurzov z oblasti filozofie, histórie, umenia, sociológie, medzinárodných vzťahov, psychológie, či ekonómie. Sú spravidla interdisciplinárne a založené na intenzívnych interakciách malej skupiny študentov (10-15).  Približne polovica kurzov bude prebiehať po slovensky a polovica v anglickom jazyku.

2.png
4.png

Ako letná škola funguje?

Trvanie kurzov je rôzne, niektoré kurzy budú prebiehať intenzívnou formou štyri dni, väčšinou však 7-10 dní. Každý kurz má max. 15  kontaktných hodín. Ešte pred začatím kurzu si študenti prečítajú úvodný text, ktorý poslúži ako štartovacia dráha pre diskusie.

Počas kurzu budú mať študenti niekoľko krátkych zadaní rôzneho formátu (reflexie, prezentácie, skupinové projekty a i.) a na záver dlhšiu esej či projekt. Takýmto spôsobom kurz naplní penzum 2 ECTS kreditov a študent/-ka získa po úspešnom absolvovaní kurzu certifikát. 

4.png
6.png

Pre koho je letná škola určená? 

Letná škola je určená pre študentov vysokých škôl z celého Slovenska i našich študentov študujúcich v zahraničí. Zázemie v spoločenských a humanitných vedách nie je podmienkou - naopak, vítame účastníkov všetkých možných odborov. Zároveň je tento program otvorený aj pre maturantov, ktorí sa chystajú na vysokoškolské štúdium.

Študenti mimo Bratislavy nájdu na našej stránke prehľad ubytovania v okolí BISLA. Organizačný team vám rád pomôže a zodpovie akékoľvek otázky.

5.png
8.png

10 verejných diskusii

Súčasťou letnej školy BISLA bude 10 diskusii pre širokú verejnosť pod názvom “Premýšľame globálne a lokálne o súčasnosti – o vzdelaní, umení a etike“. Tieto diskusie budú prebiehať počas celého leta na našej škole a zároveň budú streamované naživo cez internet. (moderátori budú Prof. F. Novosád, doc. S. Abrahám a Terézia Lukáčová, študentka BISLA a spoluzakladateľka vzdelávacieho programu I AMbitious).

Študentská rada BISLA chystá počas leta aj viaceré neformálne kultúrne a spoločenské podujatia, do ktorých sa účastníci môžu zapojiť - filmové večery, barbecue, koncerty a mnoho ďalších. 

Učte sa od najlepších

Naše letné kurzy budú vedené uznávanými odborníkmi zo sociológie, politológie, migrácie, medzinárodného práva, filozofie, psychológie, rómskej problematiky a mnoho ďalších. Príďte a diskutujte s ľuďmi, ktorí menia svet.